ਹੋਰ

ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ/Digital Health

This page is available in English.  

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ↓

ਮਿਸਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਰੀਟਾਇਰਡ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ, ਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ, ਅਤੇ ਸਾਉਥ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਥਕ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਹਾਂਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, iCON ਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦਿ ਟ੍ਰੇਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਮਿਸਟਰ ਹਾਂਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ “ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਈਕੌਨ ਯੂ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਟਰੇਨ ਦਿ ਟ੍ਰੇਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ

ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਸਾਖਰਤਾ ਸਰੋਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ| ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ

ਸਰੋਤ

Fill 1

Document

ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ Digital Health Tips and Tools

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡੈਉਨਲੋਡ ਕਰੋ ਜੀ
Group 3

Video

What is eHealth? (English version)

ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ
Group 3

External Link

HealthLink BC – 811

ਲਿੰਕ ਵੇਖੋ
Group 3

External Link

Healthy Apps for You! (English version)

ਲਿੰਕ ਵੇਖੋ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ (FAQ)

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ‘ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜ਼ੂਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅੰਤ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ? ".com" ".edu" ".org" ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ ਦਾ ਅੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, “.edu” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। “.org” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। “.com” ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰਾਗ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ।

ਆਨਲਾਈਨ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ

ਮੈਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਕੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਵਰਚੁਅਲ ਕੇਅਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ, ਘੱਟ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ, ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮਾਂ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਕਮੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟਕਾਲ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਡ੍ਰੌਪ-ਇਨ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼-ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਰਚੁਅਲ ਕੇਅਰ, ਇਨ-ਪਰਸਨ ਕੇਅਰ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਰਚੁਅਲ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ

ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰ

ਸਾਡੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਸਾਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ?

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ “ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ(ਸੈਸ਼ਨਾਂ) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ?”, ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਸਿਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਿਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ।

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ “ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ (ਸੈਸ਼ਨਾਂ) ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ?”, ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: “1. ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। 2. ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਸਿਖਾਇਆ। 3. ਗਰੁੱਪ ਬ੍ਰੇਕਆਉਟ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।"

ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ: “ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੂਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਰਾਮਦੇਹ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਾਧਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ?

ਇੱਥੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ